Zjednodušené schéma vyšetření trojího síta

1.
    První vyšetření proběhne v porodnici, max. v prvním týdnu věku dítěte. Je vždy především klinické.        
    Někdy je zároveň proveno první ultrazvukové vyšetření.

Pokud není první ultrazvukové vyšetření provedeno ihned v porodnici, tak se posouvá do 2. - 3. týdne.2.
   Ultrazvukové  a klinické vyšetření v 6. - 9. týdnu a
3.
   Ultrazvukové a klinocké vyšetření vy12. - 16. týdnu (dle metodického pokynu - věstník MZ).