K provedení této metody používáme systém
ACP Double Syringe firmy Arthrex
                                                                        


Tento unikátní uzavřený systém pro odběr krve pacienta, zpracování a následnou aplikaci růstovými faktory obohacené plazmy z krevních destiček, zcela vylučuje kontakt odebrané a zpracovávané krve s okolním prostředím, na rozdíl od jiných metod pracujícími s otevřenými systémy zpracování materiálu (po. Orthokine). Uzavřený systém Arthrex ACP™  snižuje možnost kontaminace pacientovy plazmy z okolního prostředí na minimum. Z tohoto důvodu není nutno při použití metody Arthrex ACP™ odběr krve a následnou aplikaci rustovými faktory obohacené krevní plazmy z krevních destiček dělat na operačních sálech, jako je tomu třeba u jiných metod, které používají otevřené systémy zpracování materiálu. Proto je možno léčbu  systémem Arthrex ACP™ provádět ambulantně, za standardních aseptických podmínek, platných pro aplikaci nitrokloubních injekcí na ortopedických  a revmatologických pracovištích. Počet injekcí je 2-6 dle diagnozy.

Efekt v léčby metodou ACP  je přínosný u:

-        Ložiskových defektu kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavu, osteochondrosis dissecans

-        Poruch kloubní chrupavky I. - III. stupni (artróza, chondromalácie, chondropatie)

-        Léčby akutních a chronických zánětů šlach a vazu

-         Onemocnění úponu šlach a vazu - tzv. entezopatie (. tenisový loket, golfový loket, ostruha patní, bolestivá třísla, aj.)

-         Podpory hojení vazu, svalu, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách

-        U čerstvých poškození menisku a vazu kolenního kloubu

-        U čerstvých a subakutních částečných poškození kloubních vazu (rameno, koleno, kloub  hlezenní, aj.)

Konsultaci či objednání k aplikaci nutno předem dohodnout na ort. ambulanci poliklinika Sušice
Pondilí 13:00 - 16:00,
Pátek 7:30-11:30 a 13:00-14:30 
mobil. 602625678

Dr.VOTÍPKA  Josef


Tato technologie se u nás  používat v mnoha oblastech a indikacích, kde je žádoucí aktivita vlastních reparativních   

procesů. Metoda není hrazená ze zdravotního pojištění. Cena jedné aplikace je 3500 - 4000 Kč.